Đời Sống

TP Bảo Lộc: Người có đạo đồng hành với Đảng để “tốt đời, đẹp đạo”

Thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng có 11 xã, phường với hơn 155.000 nhân khẩu, trong đó có trên 4.900 đảng viên. Bảo Lộc có đến gần 30 dân tộc anh em sinh sống với thành phần tôn giáo đa dạng, trong đó mỗi tôn giáo đều có số lượng đảng viên đáng ghi …